1) W przypadku naruszenia praw pacjenta, pacjentowi przysługuje skarga na świadczeniodawcę, składana do:

a) Dyrektora Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży, ul. Bodzentyńska 17
tel.        (48) 616-33-67
tel./fax   (48) 616-34-15
lub osobiście w każdy wtorek w godz. 8:00 – 10:00

b) Urzędu Miejskiego w Iłży, ul. Rynek 11, tel. (48)341-22-00

c) Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, tel.(22)551-77-00

d) Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Radomiu, ul. Piastowska 4, 26-617 Radom
tel. (48) 368-96-00, (48) 369-84-70

e) Rzecznika Praw Pacjenta Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,  ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa  tel. (22) 582-84-15,

f) Okregowej Izby Lekarskiej w Warszawie, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, tel./fax (22) 559-13-00, fax (22) 559-13-23

g) Delegatury Okręgowej Izby Lekarskiej w Radomiu, ul. Przerwy-Tetmajera 13, 26-600 Radom, tel. (48) 331-36-62

h) Okregowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu, ul. Paderewskiego 19, 26-600 Radom, tel./fax (48) 366-94-79

i) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 860-70-86

j) Rzecznika Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia, Al. Zjednoczenia 25, 01-829 Warszawa, tel. (22)833-08-85, (22) 833-59-96

bezpłatna infolinia 0 800 190 590

2) Świadczenia zdrowotne w zakresie:

a) ambulatoryjnej nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,

b) wyjazdowej nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,

Od 1 marca 2011 r. nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,  do którego jesteśmy zapisani. Pacjenci w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub nagłego zachorowania mogą korzystać  z pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w dowolnym punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W ramach zawartych umów pacjentom przysługują również zabiegi pielęgniarskie wynikające z ciągłości leczenia (np. zastrzyki).                              

W przypadkach uzasadnionych medycznie porady lekarskie udzielane są w domu pacjenta.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne ( dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

Informacje o adresach i numerach telefonu placówek udzielających świadczeń po godzinie 18.00, jak również w dni wolne od pracy i święta powinny być dostępne w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej.

Uwaga!
Zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego.
Pogotowie ratunkowe – numer alarmowy – 999
Pogotowie ratunkowe – numer alarmowy – 112 – dla Tel komórkowych

Wykaz miejsc udzielania świadczeń NiŚOZ w pliku PDF (na końcu strony).


3) Niezbędne informacje z zakresu ochrony Zdrowia uzyskacie Państwo na stronach internetowych:

 

 Wykaz placówek udzielajacych świadczeń nocnej i światecznej pomocy medycznej w 2012

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2004-12-30 15:27:25 | Data modyfikacji: 2012-02-21 09:07:31.
Data wprowadzenia: 2004-12-30 15:27:25
Data modyfikacji: 2012-02-21 09:07:31
Opublikowane przez: Jacek Pypeć