W jaki sposób złożyć skargę?


W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta przez pracowników GSPZPOZ, pacjent ma prawo złożyć skargę. Skargę można złożyć:


1)w siedzibie GSPZPOZ:


a)  osobiście u Kierownika GSPZPOZ w każdy wtorek w godzinach: 8:00 – 10:00,


b)na piśmie w godzinach pracy sekretariatu (7:25 – 15:00 )


c)  w formie wpisu w „Książce skarg i wniosków”, znajdującej się w kartotece w Przychodni POZ w Iłży                              lub w Przychodni POZ w Jasieńcu Iłżeckim – Filii,


2)w Urzędzie Miejskim w Iłży,


3) w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta,


4)w Biurze Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej,


5)w Biurze Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,


6)w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ – Delegatura w Radomiu,


7)w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,


8)w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2020-01-03 10:58:27 | Data modyfikacji: 2020-01-03 11:01:25.
Data wprowadzenia: 2020-01-03 10:58:27
Data modyfikacji: 2020-01-03 11:01:25
Opublikowane przez: Jacek Pypeć