1. W skład GSPZPOZ w Iłży wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

  1. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży,
   ul. Bodzentyńska 17
   tel.  048 – 616 – 33 – 67
   tel.  048 – 616 – 15 – 45 (rejestracja – Poradnia Dziecięca)

  2. Przychodnia Stomatologiczna w Iłży,
   ul. Bodzentyńska 17
   tel.  048 – 616 – 33 – 67

  3. Przychodnia Specjalistyczna w Iłży
   ul. Bodzentyńska 17
   tel.  048 – 616 – 33 – 67

  4. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu Iłżeckim-Filia
   tel.  048 – 616 – 00 – 69

 2. W skład Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. poradnie lekarza POZ,

  2. poradnie lekarza rodzinnego,

  3. poradnia pielęgniarek/położnych środowiskowych,
  4. gabinet pielęgniarek domowej opieki długoterminowej,
  5. gabinety medycyny szkolnej,

  6. punkt szczepień,

  7. gabinet zabiegowy (w tym EKG),

  8. pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium analityczne),

  9. punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych,

  10. pracownia USG.
    
 3. W skład Przychodni Stomatologicznej w Iłży wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. poradnie stomatologiczne,
  2. poradnia chirurgii stomatologicznej,
  3. poradnia protetyki stomatologicznej,
  4. pracownia rentgenodiagnostyki stomatologicznej.

 4.  W skład Przychodni Specjalistycznej w Iłży wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. poradnia leczenia uzależnień,

  2. poradnia promocji zdrowia.

    5.    W skład Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu Iłżeckim -Filia  wchodzą  następujące komórki   organizacyjne:

  1. poradnia lekarza rodzinnego,

  2. poradnia pielęgniarki/położnej środowiskowej,

  3. gabinet medycyny szkolnej,

  4. punkt szczepień,

  5. gabinet zabiegowy


 

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2004-12-30 15:06:11 | Data modyfikacji: 2012-03-22 09:13:04.
Data wprowadzenia: 2004-12-30 15:06:11
Data modyfikacji: 2012-03-22 09:13:04
Opublikowane przez: Jacek Pypeć