UWAGA !!! ZAGROŻENIA EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA - PROSZĘ ŚLEDZIĆ OGŁOSZENIA

Z dniem 01.04.2009r. rozpoczął działalność Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży, który stał się następcą prawnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży, przejętego w trybie art. 43h ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30.08.1991r. (Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz. 89 z późn zm.). Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych dotychczas przez SPZPOZ nie uległ zmianie.

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży
NAZWA JEDNOSTKI Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży,
NIP: 796-28-38-939 Regon: 141485057
LOKALIZACJA gmina Iłża, pow. radomski, woj.mazowieckie
MIEJSCOWOŚĆ Iłża 27 -100, ul. Bodzentyńska 17
KONTAKT

tel.(+48 048) 6163367, tel./fax. 048 6163415
e-mail:  14148505700000@zoz.org.pl, zozilza@efekt.pl

KIEROWNIK  mgr Tadeusz Michałek
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Wróblewska

STATUS PRAWNY

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej
Rejestr zakładów opieki zdrowotnej
prowadzony przez Wojewodę Mazowieckiego
- księga rejestrowa nr 000000022138 (14-03060)

Krajowy Rejestr Sądowy - numer KRS: 0000309199

Konto bankowe: 39 9129 0001 0009 0000 0387 0004

 

 

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2020-03-16 14:55:10.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2020-03-16 14:55:10
Opublikowane przez: Jacek Pypeć