Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży - umożliwiająca złożenie wniosku, stosownie do art. 63 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).


Stosownie do art. 78 § 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459) oraz  Ustawy  z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 ze zm.), , na podany adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej można wysyłać pliki sygnowane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu, wydanego przez ustanowione - de lege lata - Centra Certyfikacyjnyjne. W związku z tym - in officio - dekretowane będą i wprowadzane na dziennik podawczy tylko dokumenty opatrzone stosownym certyfikatem. Pozostałe dokumenty pozostaną bez odpowiedzi.


Dla posiadaczy konta na platformie ePUAP:


/gzozilza/SkrytkaESP

 

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2009-11-13 14:03:53 | Data modyfikacji: 2017-03-29 09:04:10.
Data wprowadzenia: 2009-11-13 14:03:53
Data modyfikacji: 2017-03-29 09:04:10
Opublikowane przez: Jacek Pypeć