RADA SPOŁECZNA

Skład Rady Społecznej przy Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży

(od dnia 12 października 2016r.)

  1. Marek Łuszczek      -  przewodniczący Rady, przedstawiciel Burmistrza Iłży,
  2. Andrzej Pisarski      -  członek Rady, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,
  3. Józef Skrobisz         -  członek Rady, przedstawiciel Rady Miejskiej,
  4. Jacek Skiba             -  członek Rady, przedstawiciel Rady Miejskiej,
  5. Ryszard Duraziński   -  członek Rady, przedstawiciel Rady Miejskiej,

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXVII/155/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12.10.2016r. w sprawie powołania  Rady Społecznej przy Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży. 

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
Zadania, skład oraz kompetencje Rady Społecznej określają przepisy art. 48 ustawy
z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).

 

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2004-12-31 10:42:55 | Data modyfikacji: 2016-12-20 13:23:29.
Data wprowadzenia: 2004-12-31 10:42:55
Data modyfikacji: 2016-12-20 13:23:29
Opublikowane przez: Jacek Pypeć