Przedmiot działalności i aktualne opłaty w
załącznikach
 1. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży, zwany dalej GSPZPOZ w Iłży, wykonuje zadania publiczne określone ustawami.

 2. Podstawowym zadaniem GSPZPOZ w Iłży jest udzielanie ludności świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia w zakresie:


  1. podstawowej opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego POZ,

  2. specjalistycznej opieki ambulatoryjnej (leczenie uzależnień),

  3. stomatologii,
  4. opieki długoterminowej.

 3. GSPZPOZ w Iłży udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, przepisach odrębnych lub umowie cywilnoprawnej.
   
  Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do GSPZPOZ w Iłży potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

OPŁATY:

Cennik opłat.doc

 Dok_med_i_transport_i_zaśw_2023.doc

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2004-12-30 15:13:46 | Data modyfikacji: 2023-07-12 11:20:45.
Data wprowadzenia: 2004-12-30 15:13:46
Data modyfikacji: 2023-07-12 11:20:45
Opublikowane przez: Jacek Pypeć