Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.), informujemy, że Dz. U. dostepne są pod adresem.

http://dziennikustaw.gov.pl


 

 

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2010-08-28 14:15:40 | Data modyfikacji: 2012-04-12 09:13:19.
Data wprowadzenia: 2010-08-28 14:15:40
Data modyfikacji: 2012-04-12 09:13:19
Opublikowane przez: Jacek Pypeć