Wartosc majatku Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakladu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ilzy okreslaja:

1) fundusz zalozycielski w kwocie: 568 274,20 zl,

2) fundusz zakladu w kwocie: 282 067,76 zl.


Fundusz zakladu stanowi wartość majątku samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej po odliczeniu funduszu zalozycielskiego.

(podstawa prawna: art. 56-57 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2021r.,  poz. 711)


 

 

DANE BILANSOWE GSPZPOZ W IŁŻY ZA 2020 ROK. Stan na 31.12.2020r. (zl)

AKTYWA:                       1 539 916,26

PASYWA:                            1 539 916,26

I. Aktywa trwale:           643 160,76

I. Kapital (fundusz wlasny):      1 011 870,58

II. Aktywa obrotowe:      896 755,50
II. Zobowiazania:                   528 045,68
ZYSK NETTO:    161 528,62
 

 

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2005-01-05 11:33:42 | Data modyfikacji: 2021-05-21 09:26:34.
Data wprowadzenia: 2005-01-05 11:33:42
Data modyfikacji: 2021-05-21 09:26:34
Opublikowane przez: Jacek Pypeć