Organizacja wewnętrzna,  zakres działalności jednostek i komórek organizacyjnych oraz podział zadań i kompetencji w kierowaniu GSPZPOZ w Iłży określa regulamin organizacyjny zakładu – ogłoszony zarządzeniem dyrektora zakładu Nr 12/DN/2011 z dnia 06.09.2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży

 schemat_org2015.pdf

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2005-01-05 11:13:59 | Data modyfikacji: 2015-01-05 11:56:26.
AKTUALNY PERSONEL MEDYCZNY-STAN NA 01.02.2019r.
 Wykaz01022019.pdf

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2016-10-07 08:30:30 | Data modyfikacji: 2019-02-26 11:04:29.
Data wprowadzenia: 2016-10-07 08:30:30
Data modyfikacji: 2019-02-26 11:04:29
Opublikowane przez: Jacek Pypeć