Wartosc majatku Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakladu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ilzy okreslaja:

1) fundusz zalozycielski w kwocie: 568 274,20 zl,

2) fundusz zakladu w kwocie: 282 067,76 zl.


Fundusz zakladu stanowi czesc majatku zakladu po odliczeniu funduszu zalozycielskiego.

(podstawa prawna: art. 56-57 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2018r.,  poz. 160)


 

 

DANE BILANSOWE GSPZPOZ W IlZY ZA 2019 ROK. Stan na 31.12.2019r. (zl)

AKTYWA:                       1 455 203,45

PASYWA:                            1 455 203,45

I. Aktywa trwale:           719 932,37

I. Kapital (fundusz wlasny):      911 164,83

II. Aktywa obrotowe:      779 596,79
II. Zobowiazania:                   544 038,62
ZYSK NETTO:    60 822,87
 

 

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2005-01-05 11:33:42 | Data modyfikacji: 2020-06-08 12:15:37.
Data wprowadzenia: 2005-01-05 11:33:42
Data modyfikacji: 2020-06-08 12:15:37
Opublikowane przez: Jacek Pypeć