zozilza.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Iłża www.ilza.pl
Przetargi strona główna 
Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu ofert na
wykonanie usług protetycznych w 2009
 Roztrzygniecie_konkursu_protetyka_2009.doc

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2008-12-05 13:42:24 | Data modyfikacji: 2012-12-20 12:21:13.
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYKONANIE PRAC
PROTETYCZNYCH W 2009 ROKU
 stmogloszenie2.doc

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2008-11-06 13:57:43 | Data modyfikacji: 2012-12-20 12:20:58.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
wykonanie usług protetycznych w roku 2007
 Roztrzygniecie_konkursu_protetyka.doc

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2007-01-24 09:03:36 | Data modyfikacji: 2009-05-11 09:47:42.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
udzielanie świadczeń protetycznych
 Rozstrzygniecie_konkursu_protetycznego.doc

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2006-01-06 11:21:26 | Data modyfikacji: 2009-05-11 09:46:50.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYKONYWANIE
USŁUG PROTETYCZNYCH
 protetyka_konkurs_ogloszenie.doc

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2005-12-20 08:01:48 | Data modyfikacji: 2009-05-11 09:46:32.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na
dostawę sprzętu medycznego
 zawiadomienie_o_ wyborze_oferty_na_sprzet_med.doc

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2005-11-02 10:14:38 | Data modyfikacji: 2009-05-11 09:46:12.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ UNITÓW
STOMATOLOGICZNYCH
 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_unity.doc

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2005-10-21 11:52:26 | Data modyfikacji: 2009-05-11 09:45:57.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA
DOSTAWĘ APARATÓW EKG-SZT.2, APARATU USG-SZT.1,
DEFIBRYLATORA-SZT.1, AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA
BIOCHEMICZNEGO-SZT.1
 Ogloszenie_na_dostawe_sprzetu_medycznego.doc

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2005-10-08 07:16:58 | Data modyfikacji: 2009-05-11 09:45:29.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA
DOSTAWĘ UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH
 ogloszenie_unit_stomatologiczny.doc

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2005-09-27 08:24:07 | Data modyfikacji: 2009-05-11 09:43:57.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), Zamawiający niniejszym zawiadamia o wyborze oferty Spółdzielni Rzemieślniczej "BUDOWLANA" (ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom), z ogólną ceną brutto 28.154,75 zł, w postępowaniu o udzielenie zamówienia pulicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie adaptacji części pomieszczeń w budynku użytkowanym przez SPZPOZ w Iłży na szatnię z węzłem sanitarnym i pokój socjalny.

 

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2005-09-20 08:08:30 | Data modyfikacji: 2009-05-11 09:43:30.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 ogloszenie_o_przetargu_nieograniczonym.doc

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2005-09-01 07:14:19 | Data modyfikacji: 2009-05-11 09:43:01.

Zobacz:
   Archiwum
Data wprowadzenia: 2005-09-01 07:14:19
Data modyfikacji: 2009-05-11 09:43:01
Opublikowane przez: Jacek Pypeć
  Biuletyn Informacji Publicznej - zozilza.bip.gmina.pl